KONTAKT

Odyssea Tišnov

Mlýnská 152
666 01 Tišnov

Klubovna
Mlýnská 152
666 01 Tišnov
poloha na mapě

IČO: 26548593
E-mail:
odyssea@centrum.cz

26.1.2010
HomeDokumenty › Zápis z Valné hromady Odyssea Tišnov 9.9.2009

Zápis z Valné hromady Odyssea Tišnov 9.9.2009

Přítomni: Dušan Balák, Jan Homola, Zdenko Žák, Jana Smitalová, Miroslav Musil, Jiří Tomaňa, Radek Bednář, Radek Doležal, Pavla Tomaňová, Kristýna Wildová, Michaela Špačková
Přítomní nečleni OS Odyssea: Václav Kappel, Soňa Leifrová, Libor Smital

1. ZAHÁJENÍ

Prověření členství přítomných:
Valná hromada konstatuje, že všichni přítomní členové jsou řádnými členy občanského sdružení Odyssea Tišnov. Přítomní konstatovali, že Valná hromada je usnášení schopná.

2. VOLBA RADY

Navrženi kandidáti:

 • Dušan Balák
 • Jiří Tomaňa
 • Radek Doležal

Přítomni jednohlasně odsouhlasili, že se bude o jednotlivých orgánech sdružení hlasovat jako o celku.
Hlasování pro radu: pro – 8, proti – 1, zdržel se – 2

3. VOLBA REVIZNÍ KOMISE

Navrženi kandidáti:

 • Zdenko Žák
 • Jana Smitalová
 • Michaela Špačková

Hlasování pro revizní komisi: pro – 8, proti – 0, zdržel se – 3

4. VOLBA PŘEDSEDY A HOSPODÁŘE

 • Do funkce předsedy byl zvolen radou Dušan Balák : hlasování: pro – 3, proti – 0, zdržel se – 0
 • Do funkce hospodáře byl navržen Dušan Balák : hlasování: pro – 10, proti – 0, zdržel se – 1

5. USNESENÍ VALNÉ HROMADY

 • Dušan Balák seznámil Valnou hromadu s hospodařením OS Odyssea Tišnov za rok 2009
 • Úkol pro předsedu sdružení  : vypracovat výroční zprávu a podat žádost o dotaci na rok 2010
 • Valná hromada se usnesla, že Elris, Raziel, Lyssor se postarají o propagaci

 

Zápis zhotovil: Soňa Leifrová