KONTAKT

Odyssea Tišnov

Mlýnská 152
666 01 Tišnov

Klubovna
Mlýnská 152
666 01 Tišnov
poloha na mapě

IČO: 26548593
E-mail:
odyssea@centrum.cz

5.1.2009
HomeDokumenty ›Zápis z valné hromady Odyssea Tišnov 27.6.2008

Zápis z valné hromady Odyssea Tišnov 27.6.2008

Přítomní:

Bronislav Bauer, Dušan Balák, Zdeněk Mach, Zdenko Žák, Jan Homola, Gabriela Špačková, Radek Doležal, Martin Kubíček, Soňa Leifrová, Václav Kapel, Michaela Špačková

1. Zahájení

  • Prověření členství přítomných. Valná hromada konstatuje, že všichni přítomní členové jsou řádnými členy občanského sdružení ODYSSEA TIŠNOV.
  • Přítomní konstatovali že valná hromada je usnášeníschopná.

2. Volba Rady

Navržení kandidáti:

  • Dušan Balák
  • Jiří Glos
  • Gabriela Špačková
  • Zdeněk Mach
  • Radek Doležal

Přítomní jednohlasně odsouhlasili, že se bude o jednotlivých orgánech sdružení hlasovat jako o celku.

Hlasování: pro – 12, proti - 0, zdržel se - 0

3. Volba Revizní komise

Revizní komise zůstává v původním složení.

4. Volba předsedy a hospodáře

Do funkce předsedy byl zvolen Radou Dušan Balák.
Do funkce hospodáře byl zvolen Bronislav Bauer.

 

Zápis zhotovil: Bronislav Bauer