KONTAKT

Odyssea Tišnov

Mlýnská 152
666 01 Tišnov

Klubovna
Mlýnská 152
666 01 Tišnov
poloha na mapě

IČO: 26548593
E-mail:
odyssea@centrum.cz

8.2.2008
HomeDokumenty ›Zápis z valné hromady Odyssea Tišnov 16.1.2008

Zápis z valné hromady Odyssea Tišnov 16.1.2008

Přítomní:

Bronislav Bauer, Dušan Balák, Zdeněk Mach, Zdenko Žák, Jan Homola, Jiří Glos.

Viz. Prezentační listina

Host:

Václav Kappel

1. Zahájení

Prověření členství přítomných. Valná hromada konstatuje, že všichni přítomní členové, jsou řádnými členy občanského sdružení ODYSSEA TIŠNOV.

2. Volba Rady

Navržení kandidáti:

 • Dušan Balák
 • Bronislav Bauer
 • Gabriela Špačková
 • Zdeněk Mach

Přítomní jednohlasně odsouhlasili, že se bude o jednotlivých orgánech sdružení hlasovat jako o celku.

Hlasování: pro – 5, proti - 0, zdržel se - 0

3. Volba Revizní komise

navržení kandidáti

 • Pavel Brzobohatý
 • Zdenko Žák
 • Pavel Doležal

Hlasování: pro – 5, proti - 0, zdržel se - 1

4. Volba předsedy a hospodáře

Do funkce předsedy byl Radou zvolen Bronislav Bauer
Do funkce hospodáře byla zvolena Gabriela Špačková

5. Usnesení Valné hromady

1. Přítomní členové občanského sdružení vzali na vědomí předběžné výsledky hospodaření za rok 2007.

2. Úkol pro předsedu sdružení vypracovat výroční zprávu a podat žádost o dotaci na činnost na rok 2008.

3. Valná hromada navrhla a schválila plán činnosti a zodpovědné osoby.

  • nákup nových her – Sandro, Rady
  • vodácká akce – Machista
  • Výrobní dřevárenské víkendy – leden a únor - Budy
  • turnaje v Osadnících z Katanu – březen, listopad – Kolík
  • výroba dřevěných šperků - Kamilek
  • SCUK III. A IV. – březen, listopad – Budy
  • Liga v Blood Bowlu – celoročně, start 5 ročníku v září, Velký turnaj v BB – Paladin91
  • Velký turnaj v Blood Bowlu – červen – Paladin 91

4. Valná hromada schválila rozpočet na rok 2008. ( rozpočet zvláštní přílohou zápisu) pro 5, proti 0, zdržel se 1.

5. Klíčník – aktualizovat seznam klíčníků.

Zápis schválen
Hlasování: Pro - 5, proti - 0, zdrželo se - 1

 

Zápis zhotovil: Bronislav Bauer