KONTAKT

Odyssea Tišnov

Mlýnská 152
666 01 Tišnov

Klubovna
Mlýnská 152
666 01 Tišnov
poloha na mapě

IČO: 26548593
E-mail:
odyssea@centrum.cz

20.2.2007
HomeDokumenty › Porada rady OS Odyssea Tišnov - 19.2.2007

Porada rady OS Odyssea Tišnov - 19.2.2007

Přítomní:

Bronislav "Kolík A.S.P." Bauer
Zdenek "Machista" Mach
Dušan  "Budy"  Balák
Martin "Gormag" Kubíček
Radek "Rady" Doležal

Host:

Josef Šilha – šachový kroužek

Zápis z rady:

 1. Zrušit nabídku a poptávku práce na internetu, sepsat ofic. Rozhodnutí, ukončit tuto část projektu. (Kolík)
  Bylo jednohlasně odsouhlaseno zrušení této části projektu.
 2. Stanovit pravidla pro vybírání příspěvků. (Kolík)
  Příspěvky budou vybrány v prvním pololetí. Jednou za měsíc budou členové jenž nemají zaplaceny příspěvky na tuto skutečnost upozorněni formou SMS, e-mail, hofyland.cz.
 3. Stanovit pravidla pro přijímání nových členů.
  Členem se stává ten kdo řádně vyplní přihlášku, zaplatí příspěvek na daný rok a přihláška je podepsána nadpolovičním počtem členů rady.
 4. Zpráva o podání žádosti na dotaci (Kolík)
  Byla podána žádost o dotaci 10 000,- Kč.
 5. Pujčování her (Rady)
  Zatím půjčena jedna hra (DOOM) Bambi. Není vysloven žádný zákaz půjčování. Je vybráno 10,- Kč.
 6. Pořádek, úklid. (Budy)
  Budy zakoupí pytle na odpadky a vypracuje informační plakátek jak odpad třídit.
 7. Rezervování přístavu na jednotlivé akce. Pravidla. žádost Maňi o rezervaci.
  Přístav Odyssea se rezervuje u člena rady, je odsouhlasen radou, info. umístěno na minihome klubu na www.hofyland.cz. Žádost o rezervaci obsahuje: datum, název akce, zodpovědnou osobu, krátké info o akci, je-li akce veřejná či jen pro zvané.
  Rady a Budy vypracují desatero pravidel pro pořádání víkendových akcí, do první víkendové akce.
 8. Šachy – host Josef Šilha
  V rámci Přístavu Odyssea se mohou scházet příznivci šachového kroužku. V případě požadavku na jiný herní den bude šachistům zapůjčen klíč od přístavu.
 9. Daňové přiznání – úkol pro Gabinu Sandro Špačkovou. Vypracovat a do konce února odevzdat na FÚ  daňové přiznání.
 10. Členové rady se na žádost Radyho usnesli, že členství v občanském sdružení sebou nenese povinnost organizovat akce či se podílet na organizaci. Členství může být i pasivní. Aktivitě se však meze nekladou.

Bronislav Bauer, předseda o.s.