KONTAKT

Odyssea Tišnov

Mlýnská 152
666 01 Tišnov

Klubovna
Mlýnská 152
666 01 Tišnov
poloha na mapě

IČO: 26548593
E-mail:
odyssea@centrum.cz

8.8.2005
HomeDokumenty › Odyssea fantasy tábor

Odyssea fantasy tábor

Členové rady vzali na vědomí přípravu na ODYSSEA FANTASY TÁBOR.

Hlavní vedoucí: Dušan Balák .

Hlavnímu vedoucímu se poskytuje, pro potřeby tábora, na nákup drobného materiálu potřebného k hrám (nůžky, tužky, papíry, lepidla, fáborky, atd.), dále pak na nákup cen a odměn pro soutěžící (čokolády, sušenky, stolní hry) 2000,-Kč.

Přidělené peníze budou, nejpozději do 30.dnů po ukončení tábora, řádně vyúčtovány Gabriele Špačkové (hospodáři).

ODYSSEA FANTASY TÁBOR - setkání lidiček starších 16 let, k jejichž koníčkům patří dřevárny a deskové hry.
Tábořiště je u Velké Bíteše u obce JASENICE. Zajištěno smlouvou o pronájmu táborové základy jenž je přílohou tohoto zápisu.
Uskuteční se v termínu 6.8. až 13.8. 2005

Co můžete čekat : hodně nočních her, stavění dobývacích strojů, světy, bitvičky, arénu, pohybovky, skákačky, běhačky, nějaký to koupání, střelba z kde čeho, turnaje v deskových hrách, hraní deskových her, četba fantasy knížek, výroba zbraní a doplňků, zpívání,večerní posezení u ohýnku v TEE-PEE, výlety po okolí, pokec s kamarádama … a na co si ještě vzpomenete ;) …

Táborový řád:

Každý účastník tábora je povinen:

 1. bez odmlouvání plnit příkazy vedoucích.
 2. dodržovat denní režim a zaměstnání určená vedoucími.
 3. jíst a pít pouze připravená jídla a nápoje a to pouze v jídelně.
 4. nepřechovávat ve stanu žádné potraviny.
 5. zdržet se takového jednání, které by vedlo ke sporům, rvačkám a vzájemné nesnášenlivosti.
 6. neshody řeší vedoucí, jejich rozhodnutí je konečné.
 7. zacházet se společným materiálem šetrně a opatrně a chovat se tak, aby žádnému účastníku nevzniklo žádné nebezpečí.
 8. nevstupovat do cizích stanů v nepřítomnosti jejich obyvatel.
 9. do kuchyně a do skladu potravin mají přístup pouze vedoucí a směna ve službě.
 10. do kanceláře, skladu materiálu a izolace smí účastníci tábora pouze s dovolením vedoucího.
 11. oznámit neprodleně nejbližšímu vedoucímu zranění či nemoc.
 12. dbát zvýšené opatrnosti při koupání.
 13. dodržovat polední a noční klid.
 14. na zvon smí zvonit pouze vedoucí a směna ve službě.
 15. oznámit svůj odchod z tábořiště vedoucímu tábora, říci kam jde a říci přibližnou hodinu návratu.

Nedodržování tohoto řádu může vést až k ukončení pobytu na táboře!!!

Účastníci tábora byli s tímto řádem seznámeni dne .......

Režim dne:

8:00 budíček
8:05-8:30 ranní hygiena, úklid
8:30-9:00 snídaně
9:00-10:00 dopolední program
10:00-10:15 přesnídávka
10:15-11:45 dopolední program
11:45-12:00 příprava na oběd
12:00-13:00 oběd
13:00-14:00 polední klid
14:00-16:00 I. odpolední program
16:00-16:30 svačina
16:30-18:30 II.odpolední program
18:30-19:00 sraz
19:00-19:30 večeře
19:30-21:15 večerní program
21:15-21:30 večerní hygiena
21:30 večerka, noční klid

Seznam účastníků:

 • účastník příjmení přezdívka věk
 • Dušan Balák Budy 19
 • Martin Kubíček Gormag 20
 • Jana Brzobohatá Elris 17
 • Martin Bortlík Pták 20
 • Tereza Kuncová Tetena 17
 • Ctibor Ostrý Tarasque 17
 • Gábina Špačková Sandro 19
 • Lucie Švancarová Rupík 21
 • Jiří Gloss Bambi 17
 • Markéta Slámová Markéta 16
 • Tereza Dvořáková Narya 17
 • Zora Moudrá 22
 • Ilona Černá Mufik 16
 • Simona Holčáková Amelie 16
 • Markéta Uhmanová Niweth 16
 • Lucie Rašková Lucka 17
 • Filip Werner Caspi 18
 • Zdenko Žák Kožak 20
 • Aleš Tota Sark 16

Vyúčtování

Drobný materiál:
Drobné kancelářské vybavení Besének – 472,- Kč
Barvy, sádra, cín: 154,- Kč, 96,- Kč, 26,50 Kč, 231,50 Kč
Špendlíky, jehly, bavlnky 152,- Kč, 70,- Kč
Ceny do soutěží (oplatky, sušenky) 327,- Kč
Barvy: 94,50 Kč
Kopírovací centrum: 106,50 Kč
Savo, Rukavice, Balakryl, Svíčky: 313,- Kč
Celkem: 2043,- Kč

Bronislav Bauer v.r., Gabriela Špačková v.r., Pavel Doležal v.r., Dušan Balák v.r., Michaela Miovská v.r.