KONTAKT

Odyssea Tišnov

Mlýnská 152
666 01 Tišnov

Klubovna
Mlýnská 152
666 01 Tišnov
poloha na mapě

IČO: 26548593
E-mail:
odyssea@centrum.cz

30.3.2005
HomeDokumenty › Klíčník a půjčování her z Odyssey

Klíčník a půjčování her z Odyssey

Klíčník:

  • je právě ten člen Odyssey, který má u sebe klubové klíče.

Povinnosti Klíčníka:

  • zodpovídá za hry a za půjčování her, uzamyká skříň s hrami
  • kontroluje vrácené hry zda jsou kompletní a nezničené
  • zodpovídá za klubovnu (v klubovně musí být po odchodu čisto a uklizeno, musí být zavřená okna a musí být zamčeno)
  • jakmile předá klíče jinému členu Odyssey, jeho povinnosti tímto končí

Půjčování her:

  • půjčit hru si může pouze člen Odyssey. Musí půjčení nahlásit Klíčníkovi a zapsat se do deníku zezadu (kdy si hru půjčil, co si půjčil, podpis)
  • hru musí vrátit nejpozději do sobotního rána, jestliže není domluveno jinak. Zapíše do deníku datum vrácení hry a podepíše se
  • pokud poztrácí části hry, hru ztratí nebo zničí, bude na něm vyžadována náhrada
  • při porušování těchto pravidel mu bude půjčování zakázáno

Dušan Balák, Pavel Doležal, Gabriela Špačková, Michaela Miovská, Bronislav Bauer

Pravidla jsou platná jsou-li podepsána nadpoloviční většinou členů Rady.